Aktuelle nyheder

PC Stål ApS sætter helt nye standarder på flismarkedet

Hvad gør man en sen tirsdag aften i vinterhalvåret når kulden presser sig på, og familien brokker sig, fordi kulden igen har fået overtaget i den ellers varme stue?

Fyringsanlægget er gået i stå, og det er flisstykker i overstørrelse, der har forårsaget driftsstoppet; og det er ikke første gang i denne sæson.

Det brogede flismarked

På flismarkedet findes der kun begrænsede standarder for flisens størrelse og kvalitet, og de gælder kun for den relativt grove flis (kendt som G30, G50, G100).

For flis mindre end 85 mm i længden og 30 mm2 i tværsnit, er der ingen brugbare standarder, hvilket betyder at man som kunde er på herrens mark, når man skal købe flis til sit pille- eller stokerfyr.

Gennem den sidste årrække er både pille- og stokerfyr blevet mere og mere populære alternativer til de mere konventionelle opvarmningsmuligheder. Med populariteten er priserne på træpiller steget, samtidig med at man ofte ikke ved præcis hvad man køber. Træflis er et billigere og ofte renere alternativ til træpillerne, men manglen på en passende standard, gør det meget svært som forbruger at definere hvilken flis man har brug for og skal have leveret til netop det fyr, man har installeret. Som oftest er der problemer med at stikkere og klumper i flisen vil blokere fyrets funktion, med driftsstop og stor gene til følge.

Den gode fliskvalitet

PC Stål ApS har i mange år produceret pilleflishuggere med 360 grader sold, hvilket giver flis i høj kvalitet til mange anvendelsesområder. Flisen som disse pilleflishuggere producerer, er helt uden de generende stikkere og klumper, hvilket gør den specielt velegnet til netop stoker- og pillefyr. Ofte kaldes dette fine produkt for pilleflis, og udtrykket anvendes i dag om et bredt udsnit af flisstørrelser, og desværre ynder producenter af flis, der ikke kan fremstille kvalitetsflis også at benævne deres produkter ”pilleflis”. Markedet er derfor meget broget, og som en hjælp for forbrugeren indfører PC Stål ApS nu nye standarder for flis, fremstillet på vore pilleflishuggere.

En PC pilleflishugger producerer PC-FLIS. Dette navn har vi oprettet og de forskellige PC-FLIS-kvaliteter betegnes som udgangspunkt med tilhørende sold og knivhøjde, sådan at man som kunde kan se, præcis hvilket produkt man får.

Det vil f.eks. sige, at PC-FLIS 30/13, er flis produceret på en PC pilleflishugger med 30 mm sold og 13 mm knivhøjde. Ved at bruge denne betegnelse er man som kunde garanteret, at de største stykker træ i flisen ikke overstiger den størrelse, der er begrænset af hullerne i soldet.

Hvis man ønsker yderligere informationer om flisen, kan en producent, når han har produceret et parti flis, yderligere tilføje vandprocent og vægtfylde til PC-FLIS-betegnelsen. På den måde beskrives PC-FLISen endnu mere udførligt.

F.eks. vil PC-FLIS 30/13/19/250, betyde at vandprocenten i produktet er 19, og 250 er vægtfylden i kg pr. m3. Forbrugeren kan således lettere se, om produktet er i en kvalitet, som lever op til de krav han stiller, for at det kører optimalt i hans stoker- eller pillefyr.

Varemærket PC-FLIS giver konkurrencefordele

Varemærket PC-FLIS, er oprettet af PC Stål ApS.

Når man køber en PC pilleflishugger, får man også mulighed for at udnytte varemærket ”PC-FLIS” i salgsarbejdet, og dermed gøre brug af den beskyttelse dette giver når man konkurrerer på det brogede flismarked, og man vil som ejer af en PC pilleflishugger få mulighed for at certificere den flis man fremstiller.

PC Stål ApS vil reklamere for den gode fliskvalitet og lave forskellige tiltag, som vil fremme anvendelsen og salget af PC-FLIS, til gode for alle ejere af en PC pilleflishugger.

Til test hos fyrfabrikanter

Producenter af flis- og pillefyr tester i øjeblikket PC-FLISen og beskriver, hvilke typer der kan anvendes i de forskellige anlæg. Mange fyr kan anvende PC-FLIS i en given størrelse uden der kræves ændringer, mens andre skal have lavet små justeringer, hvilket fabrikanterne gerne medvirker til. Med tiden vil PC Stål ApS opbygge en hjemmeside med en oversigt over hvilke typer PC-FLIS, der passer i hvilke fyr – Dels ud fra fyrfabrikanternes anvisninger, men også ud fra den feedback, som modtages fra kunderne. Her vil også findes tips til hvordan man udnytte PC-FLISen bedst muligt.

Den unikke PC-FLIS Giver værdiforøgelse – Den rigtige flis, giver rette pris.

Den rigtige fliskvalitet, giver den højeste værdi - Ikke bare i kroner og øre, men også med PC-FLISens alsidige anvendelighed for øje.

Markedet for træpiller er enormt og voksende, med stigende priser til følge. Nuværende og kommende brugere af træpiller, vil følgeligt meget gerne have et billigere og endnu mere miljøvenligt alternativ til dem. Med en PC pilleflishugger og produktet PC-FLIS, er det meget enkelt at producere og identificere flis i den rigtige størrelse og kvalitet.

PC-FLIS er et unikt produkt og med nye standarder, der præcist beskriver flisens kvalitet og egenskaber, kan salgsarbejdet for flis målrettes de kunder som har behovet og mulighederne for at fyre med flis, og kunden får leveret flis i den PC-FLIS-kvalitet han har bestilt.

Pilleflishuggere med høj kapacitet – også med sold monteret.

Pilleflishuggerne er grundlæggende konstrueret efter det meget gennemprøvede og velkendte skivehuggerprincip, der kendes fra hovedparten af de flishuggere der findes på markedet i dag. Pilleflishuggerne adskiller sig dog væsentligt fra disse standardmaskiner, ved yderligere at have et 360 grader sold monteret. Først hugges flisen på normal vis, og den flis, der har rette størrelse passerer blot soldet. De resterende træstykker, som ellers er for store til at passere soldet, neddeles mellem soldhullerne og separate soldknive, der samtidig sørger for, at soldet ikke stopper. Da al flisen således skal gennem soldets huller, garanteres det, at der ikke er stikkere og klumper i flisen, hvilket gør den ideel til bl.a. fyringsformål.

Man skulle tro, at dette sold nedsatte kapaciteten væsentligt, men det er ikke tilfældet. Soldet skal håndtere de fragmenter i flisen, der umiddelbart er for store til blot at passere soldet – naturligvis koster denne operation energi; men en stor del heraf, er energi der burde have været brugt til at neddele flisen i rette størrelse af hovedknivene i første omgang. Og så får man en PC-FLIS af høj kvalitet og værdi, som man kan bruge til noget.

God økonomi for både forbrugeren og producenten – Og med en ekstra miljøgevinst.

Med en markedspris for tørt PC-FLIS på typisk 0,80-1,00 kr. pr. kilo, er der en god gevinst, ved at fyre med PC-FLIS, men det er også en god forretning for dem, der producerer PC-FLIS.
Forsøg med bøgetræ, der kan findes og som er dokumenteret på PC Stål ApS’ YouTube-kanal, viser, at man uden at gå til PC pilleflishuggerens kapacitetsgrænse, på en time kan fremstille flis i en mængde, der svarer til kr. 8.000,-. Man kan således hurtigt opnå en stor besparelse ift. træpillerne.

Og så er der den yderligere miljøgevinst, at man kan producere PC-FLISen lokalt hvor den skal bruges, hvor træpillerne ofte er fragtet over endda meget store afstande – for slet ikke at nævne det energiforbrug, der bruges til fremstillingen af træpillerne.

Plads på et ekspanderede marked

Der mangler entreprenører til at producere og sælge flis lokalt i den rigtige kvalitet og mængde, for PC-FLISen vokser.

Det er meget let at komme i gang; mange har både traktor og skovvogn men mangler blot en PC Pilleflishugger, for at kunne komme i gang med at producere og sælge PC-FLIS.
Vi kan tydeligt mærke, at disse tiltag sætter turbo på aktiviteterne. Der er ingen tvivl om at satse på den PC-FLIS som starter, hvor de andre må give op, er det helt rigtige. Og vi har ingen nedre grænse for, hvor fint PC pilleflishuggeren kan lave flisen – det er udelukkende et spørgsmål om rette kombination af soldhuller og knivhøjde.

I stedet for at man skal bygge store komplicerede fyringsanlæg, som nærmest har en flishugger indbygget for at kunne håndtere det grove skovflis med stikkere og klumper, så er det meget enklere, at lave en fin ensartet PC-FLIS fra starten.

Og for entreprenører og producenter af pille- og flisfyr, gælder det om at komme med på vognen og få produkterne klar.

 

Klik her for at læse mere om PC-FLIS. 

Denne hjemmeside benytter cookies til at huske dine indstillinger og til statistik