PC-FLIS

PC-FLIS 30/13

Hvad er PC-FLIS?

Grundlæggende er ”PC-FLIS”-betegnelsen en garanti for kvalitetsflis. Forudsætningen for at kunne kalde flis for ”PC-FLIS” er, at det er fremstillet med en PC pilleflishugger med 360 graders soldsystem. Betegnelsen er varemærkebeskyttet.

PC Stål ApS har i mange år produceret pilleflishuggere med 360 graders soldsystem indbygget, hvilket giver flis i høj kvalitet, helt uden de generende stikkere og klumper. Dette gør, at PC-FLISen er velegnet som brændsel i stoker- og pillefyr, men også til andre opgaver hvor flisens kvalitet er afgørende.

Ofte kaldes dette fine produkt for pilleflis, og udtrykket anvendes i dag om et bredt udsnit af flisstørrelser. Desværre ynder producenter af flis, der ikke kan fremstille kvalitetsflis, også at benævne deres produkter ”pilleflis”, hvilket er problematisk når man står i en konkurrencesituation. Kunden kan ikke se forskel, før flisen er leveret.

For at tydeliggøre kvaliteten, har vi indført og varemærkebeskyttet benævnelsen ”PC-FLIS”. Det betyder, at det kun er den gode stikker- og klumpfrie flis, der er lavet på en PC pilleflishugger, der må og kan kaldes ”PC-FLIS”. Denne betegnelse sikrer altså, at flisen lever op til strenge kvalitetskrav.

Hvordan gør du?

Det er faktisk ikke så svært - men du skal bruge en PC pilleflishugger med 360 graders soldsystem, for at kunne lave den gode kvalitet og give flisen betegnelsen ”PC-FLIS”. Og det er grundlæggende det, der skal til.

En PC pilleflishugger, er en fleksibel maskine og du kan styre fliskvaliteten meget præcist. Det vil sige, at med rette knivindstilling kombineret med rette soldstørrelse, kan du styre hvor store de største stykker træ der kommer ud af maskinen bliver. Hvis et stykke træ er for stort til at komme gennem soldet, kan det ikke komme ud af flishuggeren, før det er yderligere neddelt.

Med en given indstilling, får du en bestemt slags PC-FLIS. En meget brugt indstilling et sold der har en hulstørrelse på Ø30 mm kombineret med en knivhøjde på 13 mm. Dette giver hvad der kaldes ’PC-FLIS 30/13’. Det vil sige, at når din kunde bestiller 'PC-FLIS 30/13', så ved han hvad han får – og at det er en flisstørrelse og kvalitet, der virker for ham.

Som leverandør skaber dette troværdighed af det flisprodukt du leverer.

Du kan også tilføje oplysninger som træets vandindhold i procent og flisens endelige massefylde i kg/m3 til PC-FLIS-betegnelsen for at gøre oplysningerne komplette.

 

PC-FLIS 23/10

PC-FLIS 23/10

PC-FLIS 23/10

PC-FLIS 23/10

PC-FLIS 30/13

PC-FLIS 30/13

PC-FLIS 30/13

PC-FLIS 30/13

Ovenfor ses eksempler på to af de mest almindelige typer PC-FLIS; PC-FLIS 23/10 og PC-FLIS 30/13.

Hvordan benævnes det?

Den korte måde (og mest almindelige):

PC-FLISen benævnes hovedsageligt ud fra soldhullernes størrelse og knives huggehøjde. Vi anbefaler dog også at du nævner trætypen.

Formatet er: ’PC-FLIS soldstørrelse i mm / knivhøjde’.

For eksempel:
• ’PC-FLIS 30/13’ er fremstillet med et 30 mm-sold monteret og 13 mm knivhøjde.
• ’PC-FLIS 23/10’ er fremstillet med et 23 mm-sold monteret og 10 mm knivhøjde.

Der findes mange soldstørrelser, og knivhøjden kan ændres inden for maskinens begrænsninger. Kombinationerne er utallige. 

Den lange måde:

Vil du gøre det ekstra godt, kan du også tilføje flere oplysninger til PC-FLIS-betegnelsen. Træets vandindhold i procent kan f.eks. måles med en fugtmåler eller ved en fordampningsprøve. Massefylden kan måles ved at veje f.eks. en liter flis og gange vægten med 1000; så får du massefylden i kg/m3.

Formatet er: ’PC-FLIS soldstørrelse i mm / knivhøjde / træets vandindhold i procent / flisens endelige massefylde i kg/m3’.

For eksempel:
• ’PC-FLIS 30/13/22/317’ er PC-FLIS fremstillet med et 30 mm-sold monteret, 13 mm knivhøjde, træ med 22% vandindhold og den endelige massefylde for PC-FLISen er 317 kg/m3.
• ’PC-FLIS 23/10/20/300’ er PC-FLIS fremstillet med et 23 mm-sold monteret, 10 mm knivhøjde, træ med 20% vandindhold og den endelige massefylde for PC-FLISen er 300 kg/m3.

 

PC-FLIS 15/3

PC-FLIS 15/3

PC-FLIS 15/4

PC-FLIS 15/4

PC-FLIS 15/6

PC-FLIS 15/6

PC-FLIS 23/10

PC-FLIS 23/10

PC-FLIS 28/20

PC-FLIS 28/20

PC-FLIS 30/13

PC-FLIS 30/13

PC-FLIS 30/13

PC-FLIS 30/13

PC-FLIS 30/13

PC-FLIS 30/13

PC-FLIS 30/18

PC-FLIS 30/18

PC-FLIS 38/20

PC-FLIS 38/20

PC-FLIS 38/20

PC-FLIS 38/20

Herover ses eksempler på flis lavet med et udvalg af de utallige indstillingsuligheder man har med en PC pilleflishugger. Med rette kombination af soldstørrelse og knivhøjde, kan PC-FLISen laves fra hvad man kan kalde groft "savsmuld" og opad.

Hvad med kunderne?

Når du køber en ’PC pilleflishugger’ får du muligheden for at benytte dig af varemærket ”PC-FLIS”. Det vil sige, at du kan bruge det i reklameøjemed og får mulighed for medlevere et certifikat, der bekræfter flisens oprindelse og kvalitet.

På den måde ved kunderne hvad de skal bestille, hvad de får og hvad du kan. Kunderne ved, hvor de skal henvende sig og hvad der skal bestilles næste gang de vil have flis, der ikke skaber problemer i deres fyr. Brug PC-FLIS.

Denne hjemmeside benytter cookies til at huske dine indstillinger og til statistik